home

Z histórie orientálneho tanca

Korene dnešného orientálneho tanca siahajú do pravekých matriarchálnych kultúr, ktoré uctievali bohyňu-matku ako nositeľku života na Zemi. Kult ženskej bohyne pestoval prirodzenú úctu k žene a oslavoval sa tancom kňažiek. Tanec bol súčasťou rituálov aj každodenného života, slúžil ako komunikačný prostriedok medzi človekom a božstvom alebo prírodou.

Súčasný "civilizovaný" človek, značne vzdialený od prírody, znovu objavuje polyfunkčnosť tanca, jeho spiritualitu, relaxačné a samoliečiteľské možnosti.

Orientálny tanec súčasnosti

populárne nazývaný brušný tanec, spája v sebe tanečné prvky z tancov Malej Ázie, severnej Afriky a oblasti Stredozemného mora. Jednotlivé prvky sa tancujú ako improvizované kreácie bez vopred naučenej choreografie. Tanec je spontánnym prejavom tanečnice a zdrojom prirodzenej radosti zo života.

Účinky orientálneho tanca na zdravie

  • Posilňuje svaly brucha, chrbta a panvovej oblasti, koriguje chybné držanie tela, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, zmierňuje bolesti pohybového ústrojenstva
  • Uvoľňuje psychické napätie, stres a svalové kŕče
  • Formuje postavu, zvyšuje pružnosť, je vhodným kardiovaskulárnym cvičením
  • Radosť z pohybu prináša pozitívny postoj k vlastnému telu, psychickú pohodu a zlepšuje sebahodnotenie